Bik Van der Pol
search
· index · notes · books
Sleep With Me

Sleep With Me


1997


Duende, Rotterdam, 1997
Tokyo Opera Art Gallery, 2000
CAC Vilnius, Lithuania, 2003
Rooseum, Malmo, 2003
CAPC, Bordeaux, 2006
Toimub Tartus, Tartu, Estonia, 2010

538
Sleep With Me
539